Veel gestelde vragen

 

Wij krijgen regelmatig vragen van onze klanten. De meest gestelde vragen hebben wij hier neergezet en verdeeld naar 4 onderwerpen:

 

 

Arbodienst

 

Wat staat er in een basiscontract arbodienst?

 

In ons basiscontract is alles opgenomen om te voldoen aan de verplichte aansluiting bij een arbodienst voor een werkgever. Daarnaast is de verwerkersovereenkomst hierin opgenomen. Deze moet een werkgever afsluiten met de arbodienst vanuit privacyoverwegingen.

 

 

Wat kan arbodienst doen

 

Een arbodienst staat werkgevers en werknemers bij wanneer sprake is van verzuim. Naast de re-integratie van de zieke werknemer houden wij ook de wettelijke verplichtingen in de gaten. Daarnaast kan een arbodienst worden ingeschakeld voor preventie, bijvoorbeeld voor preventieve consulten (hoe kan uitval worden voorkomen), maar ook de wettelijke verplichtingen inzake een RI&E en PMO/PAGO.

 

 

Wanneer arbodienst verplicht

 

Elke werkgever is verplicht een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Het basiscontract bij Verzuimteam is gratis. Er zijn geen kosten verbonden aan de aansluiting en wij rekenen ook geen abonnementskosten. Alleen wanneer sprake is van verzuim offreren wij de nodige zaken en na akkoord gaan wij aan de slag. Sluit u nu kosteloos aan: aanmelden.

 

 

Wanneer komt arbodienst langs

 

Wij komen langs bij het bedrijf wanneer dit noodzakelijk is. Voor consulten bij de bedrijfsarts beschikken wij over consultruimtes. Voor het uitvoeren van een RI&E wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf.

 

 

Wanneer belt arbodienst

 

Onze arbodienst belt niet onaangekondigd. Telefonisch consulten worden ingepland. De medewerker ontvangt hiertoe een uitnodiging.

 

 

Wanneer ziekmelden arbodienst

 

Wanneer een medewerker verzuimt, moet deze worden ziek gemeld bij de arbodienst. In de wet wordt binnen een dag genoemd. Echter wanneer wordt verwacht dat de medewerker weer snel beter is, is dit niet echt noodzakelijk. Doorgaans worden medewerkers bij ons ziek gemeld, wanneer verwacht wordt dat het verzuim langer gaat duren. Uiterlijk in de zesde week moet een Probleemanalyse & Advies worden opgesteld door de bedrijfsarts.

 

 

Wanneer mag werkgever arbodienst inschakelen

 

Een werkgever moet een arbodienst inschakelen wanneer sprake is van een ziekmelding. Een medewerker mag de toegang tot de bedrijfsarts niet worden ontzegd. Ook wanneer er (nog) geen sprake is van verzuim.

 

 

Waarom belt arbodienst

 

Een arbodienst kan bellen wanneer een medewerker zich heeft ziek gemeld om daadwerkelijk te constateren of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. De werkgever heeft alleen dan de verplichting het loon door te betalen.

 

 

Waarom is een arbodienst belangrijk

 

Een arbodienst kan werkgevers en werknemers bijstaan, bij het adviseren over de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zo kan een arbodienst ziekteverzuim begeleiden en ook preventieve maatregelen adviseren. Zo zijn er wettelijke verplichtingen voor het opstellen van een RI&E en periodiek een PMO/PAGO uit te laten voeren en het begeleiden wanneer er sprake is van ziekteverzuim.

 

 

Wat kost de arbodienst?

 

Verzuimteam is gratis, wij rekenen geen aansluitkosten en ook geen abonnementskosten. Wij offreren de verrichtingen die uitgevoerd moeten worden in het kader van de wetgeving. Na uw akkoord, gaan wij aan de slag.

 

 

Welke stappen onderneemt de arbodienst

Verzuimteam ontzorgt volledig en adviseert de wettelijke verplichting vanaf de ziekmelding tot de WIA-aanvraag. Wij offreren en na akkoord gaan wij aan de slag. Hiermee wordt een sanctie door het UWV (3e jaar loonbetaling) voorkomen.

 

 

 

Hoe kan ik overstappen naar een andere arbodienst?

 

Check de looptijd / opzegtermijn in het contract van uw arbodienst. Bij ons kunt u zich direct gratis aansluiten. U betaalt geen kosten voor het basiscontract. Test gerust onze kwaliteit. Bent u ontevreden, dan kunt u direct weer afscheid nemen.

 

Ben ik als bedrijf verplicht een arbodienst te gebruiken?

 

Ja, een werkgever is verplicht een basis contract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Sluit u bij ons aan en download het basiscontract. Dat kost niets. Ook een ziekmelding is gratis. Wij offreren de wettelijke verplichtingen en na uw akkoord gaan wij aan de slag.

 

 

Moet een MKB-er een contract met een arbodienst hebben?

 

Ja, een werkgever is verplicht een basis contract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Sluit u bij ons aan en download het basiscontract. Dat kost niets. Ook een ziekmelding is gratis. Wij offreren de wettelijke verplichtingen en na uw akkoord gaan wij aan de slag.

 

 

Wanneer moet je een arbodienst inschakelen?

 

Een werkgever is verplicht een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Sluit u bij ons aan en download het basiscontract. Dat kost niets. Ook een ziekmelding is gratis. Wij offreren de wettelijke verplichtingen en na uw akkoord gaan wij aan de slag.

Arbo arts

 

Wat kost een arbo arts?

 

Aansluiting bij Verzuimteam is gratis en wij rekenen geen abonnementskosten. Wij offreren de verrichting die noodzakelijk is. 

 

 

Wat doet een arbo arts

 

De arbo arts of bedrijfsarts oordeelt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Is dat niet het geval dan hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Is er wel sprake van arbeidsongeschiktheid dan begeleidt de bedrijfsarts naar veilige en verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Geeft de werkgever input of stelt hij een onderzoeksvraag, dan kan de bedrijfsarts maatwerk leveren.

Bedrijfsarts

 

Wat kost een bedrijfsarts?

 

Aansluiting bij Verzuimteam is gratis en wij rekenen geen abonnementskosten. Wij offreren de verrichting die noodzakelijk is. 

 

 

Wat kan ik verwachten van een bedrijfsarts?

 

De bedrijfsarts oordeelt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Is dat niet het geval dat hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Is er wel sprake van arbeidsongeschiktheid dan begeleidt de bedrijfsarts naar veilige en verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Geeft de werkgever input of stelt hij een onderzoeksvraag, dan kan de bedrijfsarts maatwerk leveren.

 

 

Moet de werknemer het advies van een bedrijfsarts opvolgen?

 

Het is een advies, waarvan afgeweken kan worden, in overleg met de werkgever. Wanneer een werknemer zich niet houdt aan het advies van de bedrijfsarts, komt hij zijn re-integratieverplichtingen niet na en kan de werkgever het loon inhouden. In overleg met de werkgever kan afgeweken worden van het advies, waarbij de werkgever het risico loopt niet genoeg te doen aan de re-integratie en een sanctie van het UWV (3e jaar loondoorbetaling) opgelegd te krijgen.

 

 

Moet de werkgever het advies van een bedrijfsarts opvolgen?

 

Het is een advies, waarvan afgeweken kan worden, in overleg met de werknemer. Wanneer een werknemer zich niet houdt aan het advies van de bedrijfsarts, komt hij zijn re-integratieverplichtingen niet na en kan de werkgever het loon inhouden. In overleg met de werknemer kan afgeweken worden van het advies, waarbij de werkgever het risico loopt niet genoeg te doen aan de re-integratie en een sanctie van het UWV (3e jaar loondoorbetaling) opgelegd te krijgen.

 

 

Na hoeveel weken een bedrijfsarts inschakelen?

 

Wanneer sprake is van ziekte moet volgens de Wet verbetering Poortwachter uiterlijk in de 6e ziekteweek een Probleemanalyse en advies worden opgesteld. Wanneer er mogelijk sprake is van een conflict of een (bedrijfs)ongeval adviseren wij een spoedconsult (binnen één week).  
Bent u al te laat, maak dan een account aan en meld de medewerker ziek, dan gaan wij direct aan de slag. 

 

 

Is het verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen?

 

Ja, een werkgever is verplicht een basis contract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Sluit u bij ons aan en download het basiscontract. Dat kost niets. Ook een ziekmelding is gratis. Wij offreren de wettelijke verplichtingen en na uw akkoord gaan wij aan de slag.

 

 

Ben je verplicht om het re-integratie advies van een bedrijfsarts op te volgen?

 

Het is een advies, waarvan afgeweken mag worden. Wanneer een werknemer zich niet houdt aan het advies van de bedrijfsarts, komt hij zijn re-integratieverplichtingen niet na en kan de werkgever het loon inhouden. In overleg met de werkgever kan afgeweken worden van het advies, waarbij de werkgever het risico loopt niet genoeg te doen aan de re-integratie en een sanctie van het UWV (3e jaar loondoorbetaling) opgelegd te krijgen. 

 

 

Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en arbo arts?

 

Een arbo arts is een basis arts en heeft (nog) géén specialisatie gedaan tot bedrijfsarts. De bevoegdheden van een arbo arts zijn gelijk aan een bedrijfsarts. Een arbo arts werkt onder supervisie van een bedrijfsarts.

 

 

Is een oproep van een bedrijfsarts verplicht?

 

Wanneer u wordt uitgenodigd door een bedrijfsarts voor het spreekuur, dan mag u zo'n uitnodiging niet weigeren. U ben dus verplicht om aan de oproep van de bedrijfsarts gehoor te geven. 

 

 

Heeft de bedrijfsarts een geheimhoudingsplicht?

 

Ja zeker. De gesprekken / consults van een bedrijfsarts zijn vertrouwelijk en de bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming mag een bedrijfsarts geen informatie delen met uw huisarts, werkgever of een andere (medische) specialst.

 

Ziekmelden 

 

Beter melden of niet?

 

Wanneer een medewerker al lang arbeidsongeschikt is, is het beter even aan te zien hoe het gaat. Dit heet arbeidstherapeutisch werken en is maximaal 6 weken toegestaan. Wanneer een medewerker vier weken volledig hersteld is gemeld, start weer een nieuw Poortwachtertraject van twee jaar.

 

Geen contractverlenging? Dan meld ik me nu ziek!

 

Wanneer een medewerker zich ziek meldt nadat hij heeft gehoord dat zijn contract niet wordt verlengd, kan je vraagtekens zetten bij deze ziekmelding.
Alleen de bedrijfsarts kan de ziekmelding weerleggen. Echter de termijn is vaak te kort, er worden kosten gemaakt, waarna er na veel gedoe mogelijk een ongemotiveerde medewerker terug komt om zijn laatste weken te doorlopen.

Het is verstandig hierop te anticiperen en bij een aanzegging af te spreken dat de werknemer de nodige werkzaamheden afrondt, vervolgens zijn vakantiedagen opneemt en daarna wordt vrijgesteld van werkzaamheden.

 

Hoe werkt het met een ziekmelding binnen 4 weken?

 

Een ziekmelding binnen 4 weken na afloop van een vorige ziekmelding, wordt gerekend als één ziekmelding. Dit wordt een opvolgende ziekmelding genoemd.

Waarom is dit belangrijk? De aanvangsdatum van het ziekteverzuim is de 1e dag van de 1e ziekmelding. De periode van herstel worden op de termijn van twee jaar ziekte in mindering gebracht. Diverse periodes van ziekte kunnen bij elkaar worden opgeteld. Wanneer het in totaal 104 weken is, stopt in principe de loondoorbetalingsplicht.

 

Een medewerker gaat ziek uit dienst. Wat betekent dit voor mij?

 

Wanneer een medewerker ziek uit dienst treedt en hij heeft het dienstverband niet zelf opgezegd, dan moet u de medewerker ziek melden bij het UWV. U vraagt dan een ziektewetuitkering voor hem aan. Doet u dat niet dan kan het UWV een boete op leggen. Hierbij moet u diverse stukken aanleveren die bij een normaal Poortwachterdossier zijn opgebouwd.
De ziektewetuitkering wordt op de werkgever verhaald. Grote werkgevers betalen de uitkering volledig zelf terug, middelgrote werkgevers betalen de helft zelf terug plus een percentage branchpremies. Kleine werkgevers verdelen het leed, zij betalen in de vorm van verhoogde gemiddelde branchepremies.